شرکت عصر ارتباط (مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران)  همواره  تلاش نموده بر اساس منطق قیمت گذاری رقابتی و در نظرگرفتن کارائی و اثر بخشی صنایع مختلف، خدماتی با قیمت مناسب و درعین حال با کیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. افتخار ما، اعتماد شما مشتریان عزیز است. در زیر اسامی تعدادی از مشتریان نام آور در حوزه های مختلف را مشاهده می کنید: